การประเมิณ
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ซ่อน
สูงสุด/บนสุด
A great resume allows you to get an interview
- Our HR Consultant: Jean
Our Senior HR Consultant will check your CV carefully with following points:
Your Resume grammar
Your Resume Information
If it is relevant
If it is too technical
If it makes doubts
Your english expression
ส่งข้อมูล CV เพื่อรับคำปรึกษาด้านอาชีพ
ส่งข้อมูล
เลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณได้มากกว่า 1 ไฟล์ หรือ ลากทั้งหมดมาที่นี่
GET YOUR PERFECT CV WITHIN TWO DAY FOR FREE
ส่งข้อมูล
info@careergo.com
+44 (0)20 1234 5678
160 Fleet Street, London, EC4A 2DQ, UK
ติดตามพวกเรา