การประเมิณ
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ซ่อน
สูงสุด/บนสุด
สินค้าของเรา
โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพอันดับ1สำหรับนักเรียนต่างชาติ
สินค้าของเรา
แผนของเรา
รายละเอียดบริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพและราคา
รูปแบบ
ชั่วโมงโค้ชชิ่ง
แพคเกจไพรม์
แพคเกจแอดวานซ์
แพคเกจพรีเมี่ยม
หัวข้อบริการ
Generate Career Action Plans and TimetableDocumentation0
Tailored CV Revision, Career Planning1v11
Personal Profile Build Up, LinkedIn and Cover Letter1v11
Employability, Competencies and Skills1v11
Interview Technique Coaching1v11
5 Typical Application Open Questions1v11
Online Test Coaching (Coaching and Practise)1v11
Mock Interview Preparation1v11
Networking, Social Skills, Work Ethics, and Professional Etiquette1v11
Guaranteed Internship Offer
Dedicated Personal Coach / Internship CaseworkerOnlineUnlimited
- Coordinating InterviewsOnlineUnlimited
- Answer Daily EnquiriesOnlineUnlimited
First Day at a Job Training1v11
Visa & Long Term Development Training1v11
Assessment Center Interview Technique1v11
Mock Assessment Center Preparation1v12
Leadership and Management1v11
UK Workplace Practises1v11
Career Self-Development1v11
Business Etiquette1v11
Business Entrepreneurship1v11
Social Life in Business1v11
Public Affairs Discussion1v11
ขั้นตอนการบริการของเรา
การให้คำปรึกษา
เทรนนิ่ง 1-1
จับคู่งาน
ข้อเสนอ 100%
01
02
03
04