การประเมิณ
ติดต่อเรา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ซ่อน
สูงสุด/บนสุด
การจับคู่อย่างลงตัว
วางแผนอาชีพจากความสามารถ
ช่วยคุณหาตำแหน่งงานที่เหมาะกับคุณ
ช่วยคุณหานายจ้างจากลักษณะนิสัย
การสอนระดับมืออาชีพ
专业面试导师
ผู้เชี่ยวชาญที่คอยช่วยเหลือคุณเรื่อง CV และการสัมภาษณ์งาน
行业面试导师
ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาที่ใช้ได้ในชีวิตจริง
督导协调员
มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถาม
รับประกันผลตอบรับ
ผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณหาตำแหน่งงาน และนัดสัมภาษณ์งาน
แนะนำบริษัทกับคุณก่อนการสัมภาษณ์งาน
ช่วยให้คุณได้ข้อเสนองานหลังสัมภาษณ์งาน
ก้าวที่ 1: ขั้นตอนเบื้องต้น
ก้าวที่ 2: การอบรมแบบตัวต่อตัว
ขั้นที่ 1: ประเมิณพื้นฐานความสามารถเบื้องต้น และการพัฒนาทักษะ
เจาะลึกถึงประสบการณ์ทำงานหรือฝึกงานของคุณเพื่อทำการวิเคราะห์ และนำจุดเด่นมาใช้ในการสมัครงาน
-职业综述及发展路径选择
เตรียมเรื่องราวความสำเร็จของคุณให้พร้อม
-职业发展以及自我评估
เพิ่มความละเอียด และพัฒนา CV ของคุณ
วิะคราะห์ลักษณะนิสัย และเผยเคล็ดลับการนำจุดแข็งของเรามาใช้
หาจุดขาย และแรงบันดาลใจของคุณ
ประสบการณ์
ความสำเร็จ
จดหมายสมัครงาน
การวิเคราะห์
ความกระตือรือร้น
มุ้นเน้นด้านธุรกิจ
วิธีวิเคราะห์องค์กร และตลาดขององค์กร, รวมไปถึงสินค้า, การลงทุน, วิธีการ และวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น
อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมในองค์กรจากแรกเริ่ม, กำลังเติบโต, และการขยายวงกว้างขององค์กร
- 如何做好自我介绍和职业动机
วิธีปรับตัวให้คุ้นเคย และเตรียมบอกเล่าความเป็นมาของลักษณะงาน
- 如何讲好自己之前的故事
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการสัมภาษณ์ทางออนไลน์ หรือโทรศัพท์
- 企业需要听到你的能力是什么?
วิธีการเตรียมตัวสัมภาษณ์ด้วยการหลีกเลี่ยงการแสดงออกถึงความต้องการ
- 开放性短问题的回答
เรียนรู้วิธีการคิด และตอบสนองผ่านกรณีศึกษาต่างๆ
- 商业案例分析问题
ขั้นที่ 4: สร้างเครือข่ายสังคม
วิธีเพิ่มแวดวงที่เหมาะสมใน LinkedIn
วิธีการโปรโมทตัวเองผ่านการโทรศัพท์ และวิธีโต้ตอบใน Linkedin
วิธีเข้าไปสู่แวดวงที่เหมาะสมในชีวิตจริง
วิธีการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้พวกเขาสนับสนุน และได้รับความไว้วางใจจากพวกเขา
แนะนำตัวอย่างมั่นใจ และพูดได้ตรงประเด็น
ก้าวที่ 4: เริ่มงานใหม่ - พัฒนาทักษะหลัก 7 ทักษะ
ประมวล และรีวิวการอบรมให้มั่นใจว่านักเรียนมีความพร้อม
顺利入职 - 实现七大综合能力提升
1.ทักษะการสื่อสาร การโน้มน้าว และการนำเสนอ
วิธีถามคำถามที่มีคุณภาพ
วิธีการสื่อสารกับลูกค้าอย่างไรให้ได้ผลสูงสุด
วิธีนำเสนอข้อคิดใหม่ๆ และได้ข้อตกลงที่ดีจากการต่อรอง
วิธีนำเสนอจุดเด่น และความสามารถของคุณเวลาสัมภาษณ์งาน
ทักษะการพูดในที่สาธารณะ
วิธีลดความเขินอายเวลาพูดสาธารณะ
วิธีปรับสำเนียง
วิธีเพิ่มความมั่นใจและความน่าเชื่อถือ
วิธีการนำเสนอเรื่องยากให้เข้าใจง่าย
ทักษะการเขียน
วิธีการสื่อสารกับนายจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีเขียนอย่างเป็นทางการ
วิธีการหลีกเลี่ยงการสือสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ควรรู้เมื่อเขียนบล็อค ข้อความ และทวิตเตอร์
การทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำ
วิธีให้คำสั่งทีมอย่างชัดเจน
วิธีการแสดงความเป็นผู้นำ
วิธีสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในบริษัท
วิธีสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิคในทีม
ทักษะการรักษาเวลา
ผู้สมัครและบริษัทตกลงกันเรื่องสัญญาการฝึกงาน
ผู้สมัครและบริษัทตกลงกันเรื่องสัญญาการฝึกงาน
ผู้สมัครและบริษัทตกลงกันเรื่องสัญญาการฝึกงาน
ผู้สมัครและบริษัทตกลงกันเรื่องสัญญาการฝึกงาน
ความรู้ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับแผนการเงินและแผนดำเนินการของแต่ละอุตสาหกรรม
รู้ถึงทักษะที่เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมนั้นๆ
วิธีพัฒนาตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพในสายอาชีพของคุณ
ใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์
ความคิดริเริ่มและคิดบวก
วิธีการคิดและสื่อสารในแง่ดีและมีประสิทธิภาพ
วิธีวิเคราะห์อย่างมีหลักการและตัดสินใจด้วยทัศนคติที่ดี
วิธีช่วยผู้อื่นสร้างคุณค่า
วิธีการสอนผู้อื่นในสิ่งที่เราถนัด